האם ידועה בציבור זכאית למזונות?

מדובר במזונות חוזיים אשר מתמקדים במספר פרמטרים, בין היתר במשך היחסים, תלות כלכלית שנוצרה, האם ישנם ילדים ופרמטרים נוספים.

מזונות משקמים

בעניין ורסנו קבע כב' השופט בדימוס אהרון ברק, כי מזונות אלו ניתנים לאשה ו/או לגבר כצורך לתת תקופת זמן סבירה להליך הפירוד.

מזונות אלו יכולים להינתן אף במות אחד מבני הזוג שכן ס' 55 לחוק הירושה מעניק זכות מזונות לידוע בציבור מכוח משק בית משותף.

מזונות אלו יילקחו מן העיזבון של המנוח ככל וזה קיים, כמובן שהכל תלוי נסיבות ועובדות. חשוב לציין לעניין מזונות שגם אם ייקבע שלא מגיע מזונות מן העיזבון העניין לא ישלול קצבת שארים מביטוח לאומי ו/או קרן הפנסיה מכוח משק בית משותף.

יצוין כי גם אם בן הזוג המנוח הדיר את בת הזוג מהצוואה, אין זה אומר שלא תקבל קצבת שארים מפנסיה וביטוח לאומי.

 

בכל הנוגע לקביעת מזונות מן העיזבון כאשר מדובר בתביעה כנגד העיזבון, עניין זה מתברר בבימ"ש לענייני משפחה, שם נטל הראיה גבוה יותר. כאשר טוענים לשארים מביטוח לאומי או פנסיה שם מתברר העניין בבית הדין לעבודה ובו נטל הראיה נמוך יותר.