פסק הדין והערעור עליו

בסיום המשפט תינתן הכרעת דין מנומקת, בה יקבע בית המשפט אם להרשיע את הנאשם או לזכותו. הכרעת הדין המזכה את הנאשם מביאה לסיום ההליך, והתביעה בלבד רשאית לערער עליה. אם יחליט בית המשפט להרשיעו, ישמעו טיעונים וראיות לעונש (תביעה ולאחר מכן הגנה) ויינתן גזר דין בו יקבע עונשו של הנאשם.

הכרעת הדין וגזר הדין יחדיו מהווים את פסק הדין ועליו רשאים הצדדים לערער – התביעה רשאית לערער על קולת העונש וההגנה על ההרשעה ו/או על חומרת העונש.