מעצרים

מעצר ימים

מעצר ימים נקרא כך כיוון שבית המשפט יכול לצוות על מספר ימים מוגבל – עד 15 ימים בכל פעם ולא יותר מ-30 ימים בסך הכל. אם רוצים להאריך את מספר ימי המעצר מעבר ל-30 יש לפנות בבקשה ליועץ המשפטי לממשלה. מדובר על מעצר בשלבי החקירה.  

הקצין הממונה על החקירה רשאי לעצור את החשוד ויש להביאו בפני שופט מעצרים תוך 24 שעות. המשטרה תבקש מבית המשפט להורות על מעצר כאשר עליה לפרט מדוע יש לעצור את החשוד. בקצרה, ישנן 3 סיבות לעצור את החשוד – חשש לשיבוש הליכים, מסוכנות של החשוד, צרכי חקירה. בכל מקרה, על בית המשפט לבחון חלופת מעצר והאם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שפגיעתה בחשוד פחותה.

ניתן להגיש ערר על החלטת בית המשפט לעצור את החשוד.

מעצר עד תום ההליכים

הבקשה תוגש לבית המשפט אליו הוגש כתב האישום אבל בדרך כלל הבקשה תידון שלא בפני השופט הדן בתיק העיקרי. מעצר זה הוא עד לסיום ההליכים המשפטיים, משך המעצר הוא עד 9 חודשים שבמהלך תקופה זו ההליך אמור להסתיים, ואם טרם הסתיים והמדינה מבקשת להאריך את תקופת המעצר, יש לפנות לבית המשפט העליון שיכול להורות על הארכה ל-90 ימים נוספים. 

בית המשפט יבחן את הראיות, עילות המעצר וגם במקרה זה עליו לבחון חלופות מעצר.

ניתן להגיש ערר על החלטת בית המשפט לעצור את החשוד.