ההליך הפלילי

שלב החקירה

יצוין כי יכולה להיות רשות חוקרת אחרת – לדוגמא, רשות המיסים, רשות ניירות ערך ועוד.

ההליך הפלילי נפתח על ידי הגשת תלונה במשטרה,  או על ידי מידע מודיעיני שנתקבל. החוקר יחל לחקור ולאסוף ראיות. החקירה יכולה להתחיל כחקירה סמויה ורק לאחר מכן תחל החקירה הגלויה, בשלב זה יוזמן החשוד לחקירה. 

בסיומה של החקירה מועבר החומר הראייתי שנאסף לתובע (תביעות או פרקליטות – תלוי בסוג בעבירה) אשר יחליט אם לסגור את התיק, לבקש ולבצע השלמות חקירה או להגיש כתב אישום.

כאשר מדובר בעבירה מסוג פשע, התובע ישלח הודעת יידוע לחשוד וזכותו של החשוד להליך שימוע, בו ינסה לשכנע את התובע מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.  לקראת השימוע, רשאים החשוד וסנגורו לקבל את ליבת חומר החקירה, על מנת להתכונן כנדרש. 

מעצר ימים

מעצר ימים נקרא כך כיוון שבית המשפט יכול לצוות על מספר ימים מוגבל – עד 15 ימים בכל פעם ולא יותר מ-30 ימים בסך הכל. אם רוצים להאריך את מספר ימי המעצר מעבר ל-30 יש לפנות בבקשה ליועץ המשפטי לממשלה. מדובר על מעצר בשלבי החקירה.  

הקצין הממונה על החקירה רשאי לעצור את החשוד ויש להביאו בפני שופט מעצרים תוך 24 שעות. המשטרה תבקש מבית המשפט להורות על מעצר כאשר עליה לפרט מדוע יש לעצור את החשוד. בקצרה, ישנן 3 סיבות לעצור את החשוד – חשש לשיבוש הליכים, מסוכנות של החשוד, צרכי חקירה. בכל מקרה, על בית המשפט לבחון חלופת מעצר והאם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שפגיעתה בחשוד פחותה.

ניתן להגיש ערר על החלטת בית המשפט לעצור את החשוד. 

הגשת כתב אישום

אם התובע החליט להגיש כתב אישום, יוגש לבית המשפט המוסמך, השלום או המחוזי (לפי סוג העבירה). בשלב זה, רשאי התובע להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים. 

מעצר עד תום התהליכים

הבקשה תוגש לבית המשפט אליו הוגש כתב האישום אבל בדרך כלל הבקשה תידון שלא בפני השופט הדן בתיק העיקרי. מעצר זה הוא עד לסיום ההליכים המשפטיים, משך המעצר הוא עד 9 חודשים שבמהלך תקופה זו ההליך אמור להסתיים, ואם טרם הסתיים והמדינה מבקשת להאריך את תקופת המעצר, יש לפנות לבית המשפט העליון שיכול להורות על הארכה ל-90 ימים נוספים. 

בית המשפט יבחן את הראיות, עילות המעצר וגם במקרה זה עליו לבחון חלופות מעצר.

ניתן להגיש ערר על החלטת בית המשפט לעצור את החשוד. 

שלב ההוכחות

זהו שלב הבירור – האם הנאשם זכאי או אשם. תחילה התביעה תזמן את עדיה ותציג את הראיות, ולאחר מכן ההגנה תציג הראיות ותזמן עדי הגנה. 

הכרעת הדין

לאחר שבית המשפט שמע את הצדדים, יחליט בצורה מנומקת ובכתב, אם החליט להרשיע או לזכות את הנאשם. אם מחליט לזכות – יודיע על כך כבר תחילת ההחלטה. 

אם הנאשם זוכה, ניתן פסק דין ומסתיים ההליך הפלילי. 

התביעה רשאית להגיש ערעור על פסק הדין. 

טיעונים לעונש וגזר דין

בשלב זה, לאחר שהנאשם הורשע, מתקיים דיון שלאחריו יקבע בית המשפט את העונש שיושת על הנאשם. התביעה תגיש את ראיותיה להחמרת הענישה, ההגנה תגיש את ראיותיה מדוע יש להקל בענישה. הנאשם רשאי לזמן עדים שישבחו את אופיו הטוב. 

ראיות טובות של הנאשם יכולות להתבטא בתסקיר שירות מבחן חיובי, הליך שיקום ועוד. 

לאחר ששמע בית המשפט את הטיעונים יקבע את העונש. 

הכרעת הדין וגזר הדין מהווים ביחד את פסק הדין ובכך מסתיים ההליך הפלילי.
שני הצדדים יכולים להגיש ערעור על פסק הדין, תוך 45 ימים.