אי הרשעה

אי הרשעה במשפט פלילי

המשפט הפלילי יסתיים באחת משתי הדרכים – זיכוי או הרשעה ולאחריה קביעת עונשו של הנאשם. אם יזוכה הנאשם ההליך מגיע אל סופו. אם יורשע – יקבע מועד לטיעונים לעונש ובו, לאחר טענות הצדדים, יקבע בית המשפט את עונשו של הנאשם.

הכלל במשפט הפלילי הוא שכאשר מתנהל הליך פלילי כנגד נאשם, הליך בו למעשה נבחנת אשמתו,  והתביעה מוכיחה (מעבר לכל ספק סביר) כי הנאשם אשם – יורשע הנאשם בבית המשפט. כאשר ההגנה מעלה טענה של אי הרשעה, זהו מצב חריג, ועל הנאשם לעמוד בתנאים רבים על מנת שטענה זו תתקבל על ידי בית המשפט.

מהי המשמעות המעשית של טענה זו?

מהי המשמעות המעשית של טענה זו?

התנהל הליך פלילי והנאשם הורשע, ובית המשפט בחר להורות על ביטול הרשעתו, וזאת לאור הטענות שהוצגו על ידי הנאשם וסנגורו והכל על מנת לסייע לנאשם בהליך השיקום ולמנוע הכתמת שמו ופגיעה בעתידו. אם הטענה מתקבלת, למעשה התיק הפלילי נסגר ואין רישום פלילי, כך שלא נותר כתם בחייו של הנאשם.

יש לציין כי לא בכל העבירות ניתן לטעון טענה זו, כיוון שאם מדובר בעבירה חמורה כמו רצח, אונס ועבירות נוספות אשר נחשבות כחמורות ספר החוקים, טענה זו לא תתקבל. עם זאת, היו מקרים בהם בית המשפט קיבל טענה זו בעבירות אלימות שונות ועבירות נוספות שגם הן לא מן הקלות ביותר, כאשר היו נסיבות אישיות מיוחדות של הנאשם ובית המשפט הגיע למסקנה כי יש להתחשב בנסיבות אלו והאינטרס הציבורי מאי הרשעת הנאשם, לא יפגע.  

חריגה מהכלל והימנעות מהרשעה תתאפשר כאמור, לאחר בחינת נסיבות העבירה ובחינת נסיבותיו האישיות של מבצע העבירה – הנאשם. בית המשפט העליון, בהלכת כתב (ע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל) פירט את השיקולים לפיהם ניתן להימנע מהרשעתו של הנאשם ולהסתפק בענישה מקלה.

נכון, כי בדרך כלל בית המשפט יחפש "פגיעה קונקרטית" במקום העבודה או באפשרות התעסוקה של הנאשם, אחרת לא יחרוג ממתחם הענישה, אך עם זאת, כבר היו מקרים בהם נפסק כי גם כאשר מדובר בפגיעה אפשרית/סבירה בעתידו התעסוקתי של הנאשם, ולאו דווקא פגיעה קונקרטית, בהתאם לכלל השיקולים ניתן יהיה לבטל הרשעת הנאשם. 

תסקיר שירות מבחן טרם החלטת בית המשפט

בדרך כלל ישלח בית המשפט את הנאשם לשירות המבחן, כדי שיבוצע ריאיון עם הנאשם, ויכין חוות דעת בה קצינת המבחן תסביר ותנמק האם יש להימנע מהרשעה או להותירה על כנה. ישנה חשיבות רבה להמלצה זו, במיוחד כאשר ההמלצה היא להימנע מהרשעה, שכן אם בית המשפט יחליט בניגוד להמלצה, עליו לנמק החלטה זו. לכן, בטרם ניגשים לשירות המבחן, מומלץ לקבל יעוץ פרטני ולהגיע מוכנים.

חשוב לזכור, כי ככל שמדובר בבגירים, הימנעות מהרשעה היא חריגה והכלל הוא הרשעה, בגירים כמובן נשפטים בבית משפט "רגיל" (שלום או מחוזי לפי העניין), זאת להבדיל מבני נוער אשר נשפטים בבית המשפט לנוער, שם ישנה עדיפות דווקא ל"אי הרשעה", והכל על מנת לא לפגוע בעתידם וסיכויי השיקום של הנאשמים הקטינים.