משמורת משותפת

משמורת משותפת – מה זה אומר? כיצד משפיע על מזונות הילדים? והאם זה מתאים לכולם?

מדובר בהסדר אשר מקורו בפסיקה ומטרתו בעיקר היא להיטיב עם הילדים, והוא למעשה קובע שכאשר הורים מתגרשים, לשניהם תהיה זכות שווה במסגרת תפקידם כהורים, כפי שהיה לפני שהתגרשו.

בפועל, במסגרת משמורת משותפת, ההורים מחלקים בצורה שווה את הזמן עם הילדים, וכך גם אחריותם על הילדים מחולקת בצורה שווה. אחריות זו של ההורים חלה הן בהיבטים של משמורת פיזית והן בהיבטים של החלטות שונות הקשורות לחיי הילדים והטיפול היומיומי בהם.

על מנת להגיע להסדר של משמורת משותפת רצוי כי תהיה הסכמה בין הצדדים, והבנה כי פתרון זה הוא הטוב ביותר עבור הילדים. אך יש לציין כי יכול להיות מצב בו אחד ההורים מתנגד, האם אז ניתן לקבוע משמורת משותפת?

התשובה היא כן. בית המשפט יבחן את המסוגלות ההורית ואת טובת הילד, ואם יתרשם כי יש מסוגלות, המשמורת המשותפת תאושר, גם ללא הסכמת אחד הצדדים.

מזונות ילדים במשמורת משותפת

נושא שמעורר שאלות רבות ותהיות הוא כמובן נושא המזונות. אין ספק כי עצם העובדה שמדובר במשמורת משותפת משפיעה על היקף המזונות שישולמו. בשנת 2017 נקבעה הלכה חדשה בבית המשפט העליון (בע"מ 919/15), ונקבע כי כאשר מדובר במשמורת משותפת, ההורים יחלקו שווה בשווה את ההוצאות הקשורות לילדים.

יודגש, כי גם כאשר מדובר במשמורת משותפת אין זה אומר שהאב לא ישלם את מזונות ילדיו, ועל כן מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין לענייני משפחה העוסק בתחום.

האם משמורת משותפת מתאימה לכולם?

כאשר מדובר במשמורת משותפת, התוצאה הישירה של הסדר זה היא קשר יומיומי ורציף בין ההורים שהתגרשו, שכן כפי שהוזכר, עליהם לחלוק במידה שווה באחריותם ולקבל החלטות במשותף, בכל הנוגע לעניין הילדים.

לעניין זה, יש מספר מבחנים ושאלות שצריך לשקול, כך לדוגמא, האם ישנה יכולת של ההורים, כל אחד בנפרד, לגדל את הילד ולתת את תשומת הלב הנדרשת, הסבלנות ועוד, האם ההורים גרים באותו האזור, שכן אם גרים רחוק, דבר זה יקשה מאוד על המעברים מבית לבית ויש פרמטרים נוספים.

בנוסף, חשוב לזכור, כאשר מערכת היחסים בין ההורים היא טובה, והגירושין היו "קלים" אז אפשרי בהחלט לקיים הסדר מסוג זה, אך אם הגירושין היו "קשים" – האם אז ישנה אפשרות לקיים קשר תקין ורציף? לחיות בשיתוף פעולה ושיחות על בסיס יומי? במקרה זה, ספק אם משמורת משותפת היא הצורה היעילה והטובה לילדים.