מזונות

נושא המזונות הוא נושא המעניין בני זוג רבים העומדים בפני סיום מערכת היחסים. בעניין זה, יש לבצע הבחנה בין מזונות ילדים ובין מזונות אישה בוודאי במקרה שמדובר בבני זוג שאינם נשואים ולהם ילדים משותפים.

מזונות אישה רלוונטיים בדרך כלל בשלבים שלפני סיום קשר הנישואין, וזאת מחובתו של הבעל לספק את צרכיה של אשתו.

לעניין מזונות ילדים, החוק בישראל קובע כי הורה ידאג לילדיו הקטינים. שימו לב שלא תמיד הגבר הוא זה שחייב במזונות הקטינים, ישנה פסיקה של בתי המשפט בהן חייבו גם את האישה במזונות ילדיה הקטינים.

חשוב לזכור, לא ניתן לוותר על מזונות ילדים, וזאת לאור העובדה כי אלה זכויות הקטין ולא זכויות ההורה. בתי המשפט רואים את טובת הילד וכל מקרה ייבחן לגופו.