הסכם ממון

הסכם יחסי ממון

הסכם מסוג זה הפך נפוץ מאוד בשנים האחרונות, בין אם מדובר על הסכם לפני הנישואין או לאחריהם ובין אם מדובר בבני זוג החיים יחד ללא נישואין (ידועים בציבור).

חוק יחסי ממון מסדיר את נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג, ולפיו במקרה של פטירה או גירושין זכאי כל אחד מהצדדים לחצי מהרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין. אם רוצים לקבוע חלוקה אחרת, יש לפרט זאת ולקבוע בהסכם ממון. את ההסכם יש לאשר בפני נוטריון או בית המשפט לענייני משפחה, תלוי בסטטוס הצדדים.

חוק יחסי ממון מסדיר את נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג, ולפיו במקרה של פטירה או גירושין זכאי כל אחד מהצדדים לחצי מהרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין. אם רוצים לקבוע חלוקה אחרת, יש לפרט זאת ולקבוע בהסכם ממון. את ההסכם יש לאשר בפני נוטריון או בית המשפט לענייני משפחה, תלוי בסטטוס הצדדים.

מהי מטרתו של הסכם ממון?

המטרה העיקרית בעשיית ההסכם הינה לייצר וודאות ושקט נפשי, בכל הנוגע לרכוש ולמערכת היחסים בין בני הזוג. ההסכם מסדיר בצורה ברורה מה יקרה עם הרכוש במקרה של פרידה. ניסוח הסכם בשלב מוקדם, ימנע אי הבנות וסכסוכים מיותרים אם בני הזוג יחליטו לסיים את הקשר.

הסכם ממון טרם הנישואין – הסכם זה נועד להסדיר את ענייני הרכוש לפני שבני הזוג התחתנו, במסגרת הסכם טרום נישואין. ניתן לאשר את ההסכם בפני נוטריון ולא צריך לפנות לבית המשפט בעניין זה.

הסכם ממון לאחר הנישואין- הסכם זה נדרש אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

בית המשפט או הנוטריון, לפי העניין, יוודא כי הצדדים אכן הבינו את מהות ההסכם והגיעו להחלטות על דעת עצמם.

הסכם חיים משותפים ללא נישואין (ידועים בציבור)

מטרתו של הסכם זה הינו להסדיר את מערכת היחסים בין בני זוג שחיים יחד, ללא נישואין.

ככלל, על בני זוג החיים יחד תחול חזקת השיתוף. המשמעות היא שלכל אחד מבני הזוג יש זכות בחלקו של השני. אם בני הזוג לא מעוניינים שחזקת השיתוף תחול עליהם, נדרשים להכין הסכם חיים משותפים בדומה להסכם ממון, ובו יסדירו את החלוקה לפי רצונם.

על מנת לנסח הסכם ברור ומפורט, שיכלול את כל התנאים והרצונות של הצדדים, מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום, שיסייע לכם בהכנת ההסכם.