ירושה

ענייני ירושה כוללים בין היתר צווי ירושה, צווי קיום צוואה, התנגדויות לצוואה, עיזבון, זכויות ידועים בציבור בירושה ועוד.

חוק הירושה קובע מי הם היורשים החוקיים לאחר שאדם נפטר וכמו כן קובע מי פסול לרשת את המנוח. עם זאת, ישנם מקרים בהם יש מחלוקות שונות בין היורשים ואף חילוקי דעות עם צדדים שלישיים. על מנת לממש את חלוקת העיזבון, נדרש להוציא צו ירושה (באמצעות הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני) – מסמך משפטי לפיו יודעים מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון המנוח.

צוואה

צוואה למעשה מהווה מסמך משפטי, בו אדם יקבע מה יעשו עם רכוש לאחר פטירתו. ישנם סוגים שונים של צוואות, לכל אחת דרישות לאופן עריכתה. לאחר שנרשמה הצוואה, חשוב להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה ובכך להבטיח שהיא תקוים, כאשר יגיע הזמן.

עיזבון

למעשה מדובר על כל הזכויות והחובות של אדם, שנצברו במהלך חייו. כדי לטפל באופן יעיל ונכון בעיזבון ממונה "מנהל עיזבון" אשר מפוקח על ידי בית המשפט, ולצורך מילוי תפקידו ברשותו סמכויות רבות. 

הטיפול בעיזבון כולל חלוקת הרכוש על פי הצוואה או על פי חוק הירושה. לגבי החובות שנותרו, החוק קובע שהם יסולקו באמצעות כספים מהעיזבון, ככל שהדבר אפשרי.

 

בנושאים אלו מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין העוסק בענייני ירושה, שיפרט ויסביר את הזכויות המגיעות לכם. 

משרדנו יסייע לכם לממש את זכויותיכם.